• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ผ้าไหมพื้นเรียบ

  ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ผ้าไหมพื้นเรียบ
  ประเภทผลิตภัณฑ์ :  ผ้าและเครื่องแต่งกาย
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :  เป็นผ้าไหมพื้นเรียบและมัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติมีลวดลายหลากหลาย
  ราคา :  เมตรละ 1,500- 3,000 บาท
  ชื่อกลุ่ม :  กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหัวเมือง
  ชื่อประธานกลุ่มฯ :  นางละมัย โพธิ์ภาษิต
  ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130
  เบอร์โทรศัพท์ :  087 2426287