• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ข้าวกาบาพร้อมชงดื่ม 4 รส

  ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ข้าวกาบาพร้อมชงดื่ม 4 รส
  ประเภทผลิตภัณฑ์ :  เครื่องดื่ม
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :  ข้าวกาบาพร้อมชงดื่ม 4 รส โดยการนำข้าวกล้องงอกนำมาแปรรูปเป็นกาบาผงพร้อมชงดื่ม ประกอบด้วย รสดั้งเดิม รสขิง เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ
  ราคา :  กล่องละ 139 บาท
  ชื่อกลุ่ม :  บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด
  ชื่อประธานกลุ่มฯ :  นางจุฬาพร กรธนทรัพย์
  ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 9 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000
  เบอร์โทรศัพท์ :  081 1204399