• ตะลุยแดนยโสธร : ร้านอาหารดัง/น่าลอง

  • ลาบยโสธร รสขมจัดจ้าน ช่วยเจริญอาหาร

    ลาบยโสธร

    ลาบยโสธร เป็นอาหารพื้นบ้านชาวยโสธรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ เนื้อไม่สับละเอียด  แต่จะใช้วิธีการซอยหรือหั่นแทน คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงให้มีรสจัดจ้าน ที่สำคัญต้องมีรสขม และไม่ใส่มะนาว