• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ซิ้นหลอด

  ซิ้นหลอด

            ซิ้นหลอด เป็นเนื้อแดดเดียวติดมัน เวลาทอดตรงเนื้อจะกรอบ ส่วนบริเวณที่ติดมัน
  จะทำให้เนื้อช้ำ ไม่เหนียว เพียงได้ลิ้มลองก็ติดใจไม่รู้ลืม เคล็บลับความอร่อยของซิ้นหลอด
  อยู่ที่ฝีมือการหมักเนื้อให้ได้ทีก่อนนำไปตากแดด และนำมาทอดหรือปิ้งย่างรับประทานกับ

  ข้าวเหนียวร้อน ๆ
            ซิ้นหลอดที่ขึ้นชื่อและมีรางวัลชนะเลิศอาหารอีสานจังหวัดยโสธร การันตี คือ
  ร้านตุ๊ดติ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 90/92  ถนนรัตนเขต  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร 
  จังหวัดยโสธร อยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร และจะอยู่บริเวณด้านหลัง
  เทศบาลเมืองยโสธร หมายเลขโทรศัพท์ 0 4571 1600