• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  ตั้งอยู่ที่ถนนอุทัยรามฤทธิ์ สร้างบูรณะ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ศิลปะไทยประยุกต์
  ผสมจีน

  จากพงศาวดารบ้านสิงห์ท่าเล่าว่า ปี พ.ศ. ๒๓๑๘ เจ้าคำสู ผู้นำสมัยนั้นพร้อม
  บ่าวไพร่พากันไปหักร้างถางพงที่ดงขวางท่าชีเสร็จแล้วจะพา กันปลูกบ้านเรือนอยู่อาศัย
  จึงได้เห็นเป็นปาฏิหาริย์ของผีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาดงแห่งนี้และพระ พุทธเจ้าใหญ่ ได้หัก
  ต้นไม้ใหญ่ให้ดูเป็นที่น่าอัศจรรย์จึงให้คณะหมอหนทำนายดู จึงรู้ว่าเป็นดวงวิญญาณที่เห็น
  คือ ผี “พระละงุม กับพระละงำ” มาทำอิทธิฤทธิ์ให้ดู จึงได้นำไม้ต้นนั้นมาทำเป็นเสาหลักบ้าน
  ๓ เสา แล้วเชิญดวงวิญญาณผีทั้งสองมาสถิตเป็นองค์เจ้าพ่อรักษาหลักบ้านเมืองมาตลอด
  คือเสาแรกและเสาหลังคือเสาผีพระละงุมผีพระละงำ ผู้รักษาหลักบ้านนั้นคือเสาตรงกลาง

      ถนนบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ยังเป็นตลาดถนนคนเดิน เป็นแหล่งซื้ออาหารพื้นบ้าน
  ผัก ปลา ขนม และของกินต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจัดในทุกวันพุธช่วงบ่าย เป็นต้นไป และอยู่ถัดจาก
  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจะมีลานและศาลาที่ใช้ในการจัดแสดงกิจกรรม ศิลปะพื้นบ้าน การแสดง
  ดนตรีของเด็กและเยาวชน และเป็นบริเวณสำหรับการจัดงานงิ้วประจำปีอีกด้วย