# หัวข้อข่าว
1 จังหวัดยโสธร เตรียมจัดทำน้ำอภิเษก   (18/3/2562)
2 จังหวัดยโสธร เตรียมสร้างแนวทางการรับรู้สู่ชุมชน   (18/3/2562)
3 นายกรัฐมนตรี ยืนยัน กองทุนการออมแห่งชาติ มุ่งมั่นแก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำ ให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่   (18/3/2562)
4 กระทรวงการต่างประเทศ เผยข้อมูล สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จำนวน 55 แห่ง จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทยอยส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังประเทศไทย เพื่อคัดแยกก่อนส่งไปนับคะแนนรวมกับบัตรเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้   (18/3/2562)
5 โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระบุ พอใจผลภาพรวมการปฎิบัติงานของตำรวจทุกพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ยอมรับ พบปัญหาหลัก 2 เรื่อง คือ การถ่ายรูปบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย นำบัตรลงคะแนนออกมาให้ผู้ใช้สิทธิ์กานอกคูหา    (18/3/2562)