# หัวข้อข่าว
1 วันที่ 25 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ออกตั้งจุดตรวจจับความเร็ว   (25/1/2563)
2 ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบในการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   (25/1/2563)
3 เกษตรอำเภอกุดชุม ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์   (24/1/2563)
4 เกษตรอำเภอกุดชุม ร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ   (24/1/2563)
5 เกษตรอำเภอเมือง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลเดิด   (24/1/2563)