# หัวข้อข่าว
1 พช.ป่าติ้ว ร่วมต้อนรับ และรับมอบนโยบาย " แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร" วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจิรานันท์ ราวินิต พัฒนาการอำเภอป่าติ้ว พร้อมด้วยเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมต้อนรับนายชลธี ยังตรง ผู้ว   (22/10/2563)
2 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร พิธีวางพานพุ่ม และเยี่ยมชมนิทรรศการ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพร   (22/10/2563)
3 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ และเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธรและ อ   (22/10/2563)
4 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ และเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอค้อวัง และอำเภอมหาชนะชัย จั   (22/10/2563)
5 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหว   (22/10/2563)