# หัวข้อข่าว
1 ยุติธรรมจังหวัดยโสธร ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”   (19/11/2561)
2 ส.ป.ก.ยโสธร ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย์แปลงทดลอง “ปลูกข้าวต้นเดียว”   (19/11/2561)
3 ประชุมคณะจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดยโสธร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔(วันที ๑๙ พ.ย.๖๑)   (19/11/2561)
4 โครงการเทิดทูนสถาบันหลักประจำวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑   (19/11/2561)
5 ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาวคำแพง ช่วงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางการจัดงานประเพณีมาลัยข้าวตอก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพระเรืองไชยชะนะ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   (19/11/2561)