# หัวข้อข่าว
1 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระนเรศวรมหาราช   (23/1/2565)
2 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   (23/1/2565)
3 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   (23/1/2565)
4 สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   (23/1/2565)
5 ผู้ว่าฯ ยโสธร  ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ   (22/1/2565)