# หัวข้อข่าว
1 “พช.ยโสธร ร่วมรับฟังการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของคนไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)” วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสาววันทนี เตชะคุณารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ   (15/8/2563)
2 พช.ยโสธร ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563” วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร   (15/8/2563)
3 สพอ.มหาชนะชัย พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย เป็นประธานในพิธีลงนา   (15/8/2563)
4 สพอ.เลิงนกทา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 17.30 น. นายชัยวัฒน์ สมวงค์ พัฒนาการอำเภอเลิงนกทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   (15/8/2563)
5 สพอ.คำเขื่อนแก้ว วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางบุญมี ดีการกล รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก”   (15/8/2563)