# หัวข้อข่าว
1 ศาลจังหวัดยโสธรจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการประสานงานระหว่างศาลจังหวัดยโสธรกับจังหวัดยโสธร   (4/6/2563)
2 วันที่ 2 มิถนายน 2563 ท้องถิ่นอำเภอคำเขื่อนแก้ว ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้ดูแลเด็ดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแคนน้อย สังกัดอบต.แคนน้อย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในการแจกจ่ายอาหารกลางวันเด็ก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายก อ   (4/6/2563)
3 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสงวนจิต เปี่ยมนอง ท้องถิ่นอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย นายอาทิตย์ ยังคง นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานในพิธี จากนั   (4/6/2563)
4 วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมนึก หงษ์เวียงจันทร์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองยโสธร ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ มีการถมลำน้ำกว้างทำถนนโดยไม่มีการร้องขอ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อำเภอเมื   (4/6/2563)
5 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ได้จัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีเมนู ไข่เจียวหมูสับ ผลไม้ เงาะ และมังคุด   (4/6/2563)