• กลุ่มข่าว : สาธารณสุข

 • สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เชิญผู้มีสิทธิบัตรทอง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเสื่อมฟรี
  ผู้โพสต์ : [สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรทั่วไป
  วันที่ 11 ก.ค. 2561 (15:51 น.)

  สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี เชิญผู้มีสิทธิบัตรทอง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข้าเสื่อมฟรี

            นายแพทย์เรืองศิลป์  เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้สิทธิการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมฟรีให้กับผู้ป่วยโรคข้อเข้าเสื่อมที่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สิทธิบัตรทอง) ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม  ซึ่งปัจจุบันคนไทยที่เป็นผู้สูงอายุมากกว่า 6 ล้านคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากการเจ็บปวดที่หัวเข่าหรือมีหัวเขาผิดรูป ซึ่งการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจะทำให้ลดอาการปวด ทำให้เคลื่อนไหวข้อเข่าได้ดีขึ้นหรือแก้ไขอาการหัวข้อเข่าผิดรูปทำให้หัวข้อเข่าทำงานได้ตามปกติ

         โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี มีเป้าหมายในการผ่าตัดข้อเข่า จำนวน 344 ข้าง แต่ทำได้เพียง 73 ข้าง จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในอายุ 60 ปีขึ้นไป มาตรวจคัดกรองและเข้ารับการรักษาตามสิทธิบัตรทอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยตามสิทธิบัตรทอง โดยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี มีหน่วยบริการที่สามารถให้บริการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร,โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร, โรงพยาบาลศรีสะเกษ, โรงพยาบาลกันทรลักษณ์,โรงพยาบาลขุขันธ์,โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ, โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ, โรงพยาบาลวารินชำราบ,โรงเพยาบาลตระการพืชผล,โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม,โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์,โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

         ทั้งนี้ โรคข้อเข่าเสื่อม มักเกิดกับผู้ที่อายุ 40 ปี ขึ้นไป เนื่องจากการรับน้ำหนักและการใช้งานข้อเข่าหนัก ทำให้ผิวข้อซึ่งเป็นกระดูกอ่อนเสื่อมและขรุขระทำให้เกิดอาการเจ็บปวดตั้งแต่เจ็บปวดเล็กน้อยจนถึงปวดมากจนทนไม่ไหว และมักจะปวดมากเวลาเดินหรือนั่งยองๆ หากมีอาการมากจะทำให้เข่าโก่งงอผิดรูป การรักษาคือการป้องกันไม่ให้ข้อเข่าเสื่อมมากขึ้น เช่น การลดน้ำหนักตัว การไม่นั่งท่ายองๆหรือขัดสมาธิพับเพียบนานๆ ต้องเพิ่มการออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา การใช้ยาลดการอักเสบหรือการฉีดยาเข้าข้อจะช่วยลดอาการอักเสบ พอทุเลาอาการปวดได้แต่ไม่หาย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมมาก

         สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมสามารถเข้ารับการการตรวจคัดกรองเพื่อรับการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมตามสิทธิบัตรทองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามโรงพยาบาลที่แจ้ง ได้ตั้งแต่บัดนี้ไป...///..

  สวท.ยโสธร/ ข่าว/ 12 ก.ค.61