• ตะลุยแดนยโสธร :

 • เดอะ เซน โฮเต็ล

  ชื่อโรงแรม /ที่พัก :  เดอะเซน โฮเต็ล
  ที่ตั้ง :  เลขที่ 245 ถนนวารีราชเดช ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
  สิ่งอำนวยความสะดวก :  
  ราคาห้องพัก :  400-450 บาท
  โทรศัพท์ :  045-724165