• ตะลุยแดนยโสธร :

 • ครัวเป๋าตุง ยโสธร

  ครัวเป๋าตุง ยโสธร

  ชื่อร้าน :  ครัวเป๋าตุง ยโสธร
  ที่ตั้ง :  386/3-4 ถนนวิทยธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ยโสธร
  รายละเอียดร้าน :  เปิด 7:00 – 22:00
  รองรับลูกค้าได้ :  
  โทรศัพท์ :  045 714 402
  เว็บไซต์ :  
  Facebook :  https://www.facebook.com/Food.Good.Chef/